کمترین: 
352.7
بیشترین: 
352.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.7
زمان: 
5/20 09:20
قیمت دینار عراق امروز 20 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 352.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":352.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398