کمترین: 
10923.2
بیشترین: 
10923.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.2
زمان: 
5/20 09:20
قیمت ریال عمان امروز 20 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 10923.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":10923.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398