کمترین: 
1120
بیشترین: 
1120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120
زمان: 
5/20 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 20 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 1120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":1120}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398