کمترین: 
13841.4
بیشترین: 
13841.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13841.4
زمان: 
5/20 09:20
قیمت دینار کویت امروز 20 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 13841.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":13841.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398