کمترین: 
460
بیشترین: 
460
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
460
زمان: 
5/20 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 20 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 مرداد 1397 , 460 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":460}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398