کمترین: 
58.1
بیشترین: 
58.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.1
زمان: 
5/20 09:20
قیمت افغانی امروز 20 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 58.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":58.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398