کمترین: 
4220
بیشترین: 
4220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4220
زمان: 
5/20 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 4220 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":4220}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398