کمترین: 
3194.4
بیشترین: 
3194.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3194.4
زمان: 
5/20 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 20 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 مرداد 1397 , 3194.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":3194.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398