کمترین: 
3796.3
بیشترین: 
3796.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3796.3
زمان: 
5/20 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 20 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 3796.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":3796.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398