کمترین: 
613.8
بیشترین: 
613.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
613.8
زمان: 
5/20 09:20
قیمت یوان چین امروز 20 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 613.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":613.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398