کمترین: 
5362.9
بیشترین: 
5362.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5362.9
زمان: 
5/20 09:20
قیمت پوند امروز 20 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 20 مرداد 1397 , 5362.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":5362.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398