کمترین: 
4795.6
بیشترین: 
4795.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4795.6
زمان: 
5/20 09:20
قیمت یورو امروز 20 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 20 مرداد 1397 , 4795.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":4795.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398