کمترین: 
314.7
بیشترین: 
358.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
330.68
زمان: 
5/20 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 330.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 01:30","price":358.17},{"date":"1397/05/20 02:00","price":335.18},{"date":"1397/05/20 04:30","price":332.47},{"date":"1397/05/20 05:00","price":333.63},{"date":"1397/05/20 07:30","price":329.93},{"date":"1397/05/20 08:00","price":327.89},{"date":"1397/05/20 10:30","price":317.55},{"date":"1397/05/20 11:00","price":321.23},{"date":"1397/05/20 13:30","price":323.88},{"date":"1397/05/20 14:00","price":323},{"date":"1397/05/20 17:00","price":318.18},{"date":"1397/05/20 19:30","price":314.7},{"date":"1397/05/20 20:00","price":317.5},{"date":"1397/05/20 22:30","price":316.62},{"date":"1397/05/20 23:00","price":330.68}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398