کمترین: 
1211.41
بیشترین: 
1211.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1211.41
زمان: 
5/20 02:00
قیمت اونس طلا امروز 20 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 20 مرداد 1397 , 1211.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 01:30","price":1211.78},{"date":"1397/05/20 02:00","price":1211.41}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399