کمترین: 
6040.2
بیشترین: 
6457.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6457.7
زمان: 
5/20 23:00
قیمت بیت کوین امروز 20 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 6457.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 01:30","price":6393.2},{"date":"1397/05/20 02:00","price":6089},{"date":"1397/05/20 04:30","price":6071.2},{"date":"1397/05/20 05:00","price":6113.8},{"date":"1397/05/20 07:30","price":6096},{"date":"1397/05/20 08:00","price":6124.7},{"date":"1397/05/20 10:30","price":6040.2},{"date":"1397/05/20 11:00","price":6098.3},{"date":"1397/05/20 13:30","price":6120},{"date":"1397/05/20 14:00","price":6102.2},{"date":"1397/05/20 16:30","price":6127.3},{"date":"1397/05/20 17:00","price":6112.8},{"date":"1397/05/20 19:30","price":6105},{"date":"1397/05/20 20:00","price":6116.4},{"date":"1397/05/20 22:30","price":6140.4},{"date":"1397/05/20 23:00","price":6457.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398