کمترین: 
2.936
بیشترین: 
2.946
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.936
زمان: 
5/20 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 20 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 2.936 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 00:08","price":2.946},{"date":"1397/05/20 01:08","price":2.942},{"date":"1397/05/20 02:08","price":2.936}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398