کمترین: 
2.039
بیشترین: 
2.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0395
زمان: 
5/20 02:08
قیمت بنزین امروز 20 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 2.0395 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 00:08","price":2.039},{"date":"1397/05/20 01:08","price":2.04},{"date":"1397/05/20 02:08","price":2.0395}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398