کمترین: 
656.13
بیشترین: 
656.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
656.75
زمان: 
5/20 01:08
قیمت گازوئیل امروز 20 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 656.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 00:08","price":656.13},{"date":"1397/05/20 01:08","price":656.75}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398