کمترین: 
72.81
بیشترین: 
72.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.97
زمان: 
5/20 02:08
قیمت نفت برنت امروز 20 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 72.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 00:08","price":72.81},{"date":"1397/05/20 01:08","price":72.91},{"date":"1397/05/20 02:08","price":72.97}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398