کمترین: 
392470
بیشترین: 
407240
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
407240
زمان: 
5/19 22:25
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 19 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 19 مرداد 1397 , 407240 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/19 13:10","price":394320},{"date":"1397/05/19 13:25","price":396470},{"date":"1397/05/19 13:40","price":392470},{"date":"1397/05/19 13:55","price":394470},{"date":"1397/05/19 14:40","price":394620},{"date":"1397/05/19 15:10","price":393550},{"date":"1397/05/19 15:55","price":393700},{"date":"1397/05/19 16:10","price":392780},{"date":"1397/05/19 16:25","price":394470},{"date":"1397/05/19 16:55","price":394620},{"date":"1397/05/19 17:15","price":394470},{"date":"1397/05/19 17:25","price":396470},{"date":"1397/05/19 17:55","price":396780},{"date":"1397/05/19 18:10","price":394620},{"date":"1397/05/19 18:25","price":394320},{"date":"1397/05/19 18:40","price":395240},{"date":"1397/05/19 18:55","price":395700},{"date":"1397/05/19 19:10","price":398320},{"date":"1397/05/19 19:25","price":400160},{"date":"1397/05/19 19:40","price":401400},{"date":"1397/05/19 19:55","price":402320},{"date":"1397/05/19 20:10","price":400470},{"date":"1397/05/19 20:25","price":403550},{"date":"1397/05/19 20:40","price":401240},{"date":"1397/05/19 20:55","price":403860},{"date":"1397/05/19 21:10","price":405090},{"date":"1397/05/19 21:25","price":405550},{"date":"1397/05/19 21:55","price":407240},{"date":"1397/05/19 22:10","price":406320},{"date":"1397/05/19 22:25","price":407240}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398