کمترین: 
1206.66
بیشترین: 
1213.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1207.76
زمان: 
5/19 12:30
قیمت اونس طلا امروز 19 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 19 مرداد 1397 , 1207.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/19 01:30","price":1212.37},{"date":"1397/05/19 02:00","price":1212.38},{"date":"1397/05/19 04:30","price":1212.20},{"date":"1397/05/19 05:00","price":1212.76},{"date":"1397/05/19 05:30","price":1213.01},{"date":"1397/05/19 06:00","price":1212.86},{"date":"1397/05/19 06:30","price":1212.41},{"date":"1397/05/19 07:00","price":1212.51},{"date":"1397/05/19 07:30","price":1212.49},{"date":"1397/05/19 08:00","price":1212.10},{"date":"1397/05/19 08:30","price":1212.39},{"date":"1397/05/19 09:00","price":1212.31},{"date":"1397/05/19 09:30","price":1212.18},{"date":"1397/05/19 10:00","price":1209.43},{"date":"1397/05/19 10:30","price":1208.36},{"date":"1397/05/19 11:00","price":1206.66},{"date":"1397/05/19 11:30","price":1208.47},{"date":"1397/05/19 12:00","price":1208.05},{"date":"1397/05/19 12:30","price":1207.76}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398