کمترین: 
359.03
بیشترین: 
371.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
360.58
زمان: 
5/19 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 19 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 19 مرداد 1397 , 360.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/19 01:30","price":366.78},{"date":"1397/05/19 02:00","price":367.14},{"date":"1397/05/19 04:30","price":371.48},{"date":"1397/05/19 05:00","price":366.3},{"date":"1397/05/19 07:30","price":364.27},{"date":"1397/05/19 08:00","price":362.65},{"date":"1397/05/19 10:30","price":361.86},{"date":"1397/05/19 11:00","price":361.64},{"date":"1397/05/19 13:30","price":361.57},{"date":"1397/05/19 14:00","price":360},{"date":"1397/05/19 17:00","price":363.03},{"date":"1397/05/19 19:30","price":361.7},{"date":"1397/05/19 20:00","price":361},{"date":"1397/05/19 22:30","price":359.03},{"date":"1397/05/19 23:00","price":360.58}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398