کمترین: 
6314.6
بیشترین: 
6575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6393.5
زمان: 
5/19 23:00
قیمت بیت کوین امروز 19 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 مرداد 1397 , 6393.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/19 01:30","price":6491.2},{"date":"1397/05/19 02:00","price":6523.3},{"date":"1397/05/19 04:30","price":6575},{"date":"1397/05/19 05:00","price":6556.9},{"date":"1397/05/19 07:30","price":6514.9},{"date":"1397/05/19 08:00","price":6481},{"date":"1397/05/19 10:30","price":6434.1},{"date":"1397/05/19 11:00","price":6459},{"date":"1397/05/19 13:30","price":6453.5},{"date":"1397/05/19 14:00","price":6358.1},{"date":"1397/05/19 17:00","price":6314.6},{"date":"1397/05/19 19:30","price":6430.3},{"date":"1397/05/19 20:00","price":6421.8},{"date":"1397/05/19 22:30","price":6391.5},{"date":"1397/05/19 23:00","price":6393.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398