کمترین: 
72.21
بیشترین: 
72.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.21
زمان: 
5/18 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 18 مرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 72.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 18:08","price":72.21}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398