کمترین: 
19
بیشترین: 
22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21
زمان: 
5/18 18:50
قیمت درام ارمنستان امروز 18 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 18 مرداد 1397 , 21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 12:00","price":21},{"date":"1397/05/18 12:20","price":20},{"date":"1397/05/18 13:00","price":19},{"date":"1397/05/18 14:00","price":20},{"date":"1397/05/18 14:10","price":21},{"date":"1397/05/18 15:00","price":20},{"date":"1397/05/18 18:00","price":21},{"date":"1397/05/18 18:20","price":22},{"date":"1397/05/18 18:50","price":21}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398