کمترین: 
3506000
بیشترین: 
3806000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3506000
زمان: 
5/18 18:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 18 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 18 مرداد 1397 , 3506000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 11:54","price":3536000},{"date":"1397/05/18 12:06","price":3706000},{"date":"1397/05/18 12:24","price":3806000},{"date":"1397/05/18 12:54","price":3736000},{"date":"1397/05/18 13:06","price":3636000},{"date":"1397/05/18 13:36","price":3586000},{"date":"1397/05/18 18:24","price":3506000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398