کمترین: 
3501000
بیشترین: 
3801000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3501000
زمان: 
5/18 18:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 18 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 3501000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 11:54","price":3526000},{"date":"1397/05/18 12:06","price":3701000},{"date":"1397/05/18 12:24","price":3801000},{"date":"1397/05/18 12:54","price":3726000},{"date":"1397/05/18 13:06","price":3626000},{"date":"1397/05/18 13:36","price":3576000},{"date":"1397/05/18 18:24","price":3501000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398