کمترین: 
18
بیشترین: 
21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20
زمان: 
5/18 20:30
قیمت لیر سوریه امروز 18 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 11:50","price":20},{"date":"1397/05/18 12:00","price":21},{"date":"1397/05/18 12:20","price":20},{"date":"1397/05/18 12:30","price":19},{"date":"1397/05/18 13:30","price":18},{"date":"1397/05/18 13:50","price":19},{"date":"1397/05/18 14:00","price":20},{"date":"1397/05/18 20:20","price":19},{"date":"1397/05/18 20:30","price":20}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398