کمترین: 
146
بیشترین: 
165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
155
زمان: 
5/18 21:20
قیمت روبل روسیه امروز 18 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":156},{"date":"1397/05/18 11:30","price":161},{"date":"1397/05/18 12:00","price":165},{"date":"1397/05/18 12:20","price":161},{"date":"1397/05/18 12:30","price":155},{"date":"1397/05/18 13:00","price":152},{"date":"1397/05/18 13:20","price":149},{"date":"1397/05/18 13:30","price":146},{"date":"1397/05/18 13:50","price":148},{"date":"1397/05/18 14:00","price":158},{"date":"1397/05/18 14:10","price":161},{"date":"1397/05/18 14:30","price":163},{"date":"1397/05/18 14:50","price":161},{"date":"1397/05/18 15:00","price":158},{"date":"1397/05/18 15:10","price":160},{"date":"1397/05/18 15:30","price":157},{"date":"1397/05/18 15:50","price":156},{"date":"1397/05/18 16:00","price":157},{"date":"1397/05/18 16:10","price":158},{"date":"1397/05/18 16:50","price":159},{"date":"1397/05/18 17:00","price":158},{"date":"1397/05/18 17:20","price":159},{"date":"1397/05/18 17:50","price":160},{"date":"1397/05/18 18:00","price":161},{"date":"1397/05/18 18:30","price":160},{"date":"1397/05/18 18:50","price":158},{"date":"1397/05/18 19:50","price":159},{"date":"1397/05/18 20:00","price":157},{"date":"1397/05/18 20:20","price":154},{"date":"1397/05/18 20:30","price":156},{"date":"1397/05/18 20:50","price":155},{"date":"1397/05/18 21:00","price":156},{"date":"1397/05/18 21:20","price":155}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398