کمترین: 
133
بیشترین: 
158
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
150
زمان: 
5/18 21:20
قیمت روپیه هند امروز 18 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 18 مرداد 1397 , 150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":149},{"date":"1397/05/18 11:50","price":154},{"date":"1397/05/18 12:00","price":157},{"date":"1397/05/18 12:20","price":154},{"date":"1397/05/18 12:30","price":149},{"date":"1397/05/18 12:50","price":150},{"date":"1397/05/18 13:00","price":146},{"date":"1397/05/18 13:20","price":148},{"date":"1397/05/18 13:30","price":142},{"date":"1397/05/18 13:50","price":133},{"date":"1397/05/18 14:00","price":152},{"date":"1397/05/18 14:10","price":155},{"date":"1397/05/18 14:30","price":158},{"date":"1397/05/18 14:50","price":156},{"date":"1397/05/18 15:00","price":152},{"date":"1397/05/18 15:10","price":151},{"date":"1397/05/18 15:20","price":153},{"date":"1397/05/18 15:30","price":152},{"date":"1397/05/18 15:50","price":150},{"date":"1397/05/18 16:00","price":151},{"date":"1397/05/18 16:50","price":154},{"date":"1397/05/18 17:00","price":152},{"date":"1397/05/18 17:50","price":154},{"date":"1397/05/18 18:20","price":155},{"date":"1397/05/18 18:50","price":152},{"date":"1397/05/18 19:00","price":153},{"date":"1397/05/18 19:20","price":152},{"date":"1397/05/18 19:30","price":153},{"date":"1397/05/18 20:00","price":152},{"date":"1397/05/18 20:20","price":148},{"date":"1397/05/18 20:30","price":149},{"date":"1397/05/18 20:50","price":150},{"date":"1397/05/18 21:00","price":151},{"date":"1397/05/18 21:20","price":150}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399