کمترین: 
932000
بیشترین: 
992000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
942000
زمان: 
5/18 15:54
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 18 مرداد 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 942000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:24","price":932000},{"date":"1397/05/18 11:36","price":942000},{"date":"1397/05/18 11:54","price":962000},{"date":"1397/05/18 12:06","price":952000},{"date":"1397/05/18 12:36","price":982000},{"date":"1397/05/18 13:06","price":992000},{"date":"1397/05/18 13:24","price":982000},{"date":"1397/05/18 14:54","price":972000},{"date":"1397/05/18 15:00","price":952000},{"date":"1397/05/18 15:54","price":942000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398