کمترین: 
1796000
بیشترین: 
2026000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1886000
زمان: 
5/18 15:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 18 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 1886000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:24","price":1796000},{"date":"1397/05/18 11:36","price":1846000},{"date":"1397/05/18 11:54","price":1876000},{"date":"1397/05/18 12:06","price":1956000},{"date":"1397/05/18 12:36","price":1986000},{"date":"1397/05/18 13:06","price":2016000},{"date":"1397/05/18 13:24","price":2026000},{"date":"1397/05/18 13:36","price":2006000},{"date":"1397/05/18 14:54","price":1946000},{"date":"1397/05/18 15:00","price":1906000},{"date":"1397/05/18 15:24","price":1896000},{"date":"1397/05/18 15:54","price":1886000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398