کمترین: 
1790000
بیشترین: 
2020000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1880000
زمان: 
5/18 15:54
قیمت نیم سکه امروز 18 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 1880000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:24","price":1790000},{"date":"1397/05/18 11:36","price":1840000},{"date":"1397/05/18 11:54","price":1870000},{"date":"1397/05/18 12:06","price":1950000},{"date":"1397/05/18 12:36","price":1980000},{"date":"1397/05/18 13:06","price":2010000},{"date":"1397/05/18 13:24","price":2020000},{"date":"1397/05/18 13:36","price":2000000},{"date":"1397/05/18 14:54","price":1940000},{"date":"1397/05/18 15:00","price":1900000},{"date":"1397/05/18 15:24","price":1890000},{"date":"1397/05/18 15:54","price":1880000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398