کمترین: 
64
بیشترین: 
64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64
زمان: 
5/18 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 18 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":64}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398