کمترین: 
12664.3
بیشترین: 
12664.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12664.3
زمان: 
5/18 09:20
قیمت بات تایلند امروز 18 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 18 مرداد 1397 , 12664.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":12664.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398