کمترین: 
1031.9
بیشترین: 
1031.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1031.9
زمان: 
5/18 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 1031.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":1031.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398