کمترین: 
3082.7
بیشترین: 
3082.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3082.7
زمان: 
5/18 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 مرداد 1397 , 3082.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":3082.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398