کمترین: 
3387.8
بیشترین: 
3387.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3387.8
زمان: 
5/18 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 18 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 18 مرداد 1397 , 3387.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":3387.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398