کمترین: 
61.4
بیشترین: 
61.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.4
زمان: 
5/18 09:20
قیمت روپیه هند امروز 18 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 18 مرداد 1397 , 61.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":61.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398