کمترین: 
13859.1
بیشترین: 
13859.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13859.1
زمان: 
5/18 09:20
قیمت دینار کویت امروز 18 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 13859.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":13859.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398