کمترین: 
511.4
بیشترین: 
511.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
511.4
زمان: 
5/18 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 18 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 511.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":511.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398