کمترین: 
469.3
بیشترین: 
469.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
469.3
زمان: 
5/18 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 18 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 مرداد 1397 , 469.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":469.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398