کمترین: 
4230.7
بیشترین: 
4230.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4230.7
زمان: 
5/18 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 4230.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":4230.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398