کمترین: 
3789.8
بیشترین: 
3789.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3789.8
زمان: 
5/18 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 18 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 مرداد 1397 , 3789.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":3789.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398