کمترین: 
615.9
بیشترین: 
615.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
615.9
زمان: 
5/18 09:20
قیمت یوان چین امروز 18 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 مرداد 1397 , 615.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":615.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398