کمترین: 
790.6
بیشترین: 
790.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
790.6
زمان: 
5/18 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 18 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 790.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":790.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398