کمترین: 
4878.4
بیشترین: 
4878.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4878.4
زمان: 
5/18 09:20
قیمت یورو امروز 18 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 18 مرداد 1397 , 4878.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":4878.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398