کمترین: 
354.58
بیشترین: 
367.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
365.5
زمان: 
5/18 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 18 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 365.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 01:30","price":364.7},{"date":"1397/05/18 02:00","price":360},{"date":"1397/05/18 04:30","price":354.58},{"date":"1397/05/18 05:00","price":360.1},{"date":"1397/05/18 07:30","price":361.66},{"date":"1397/05/18 08:00","price":361},{"date":"1397/05/18 10:30","price":364.69},{"date":"1397/05/18 11:00","price":363.75},{"date":"1397/05/18 13:30","price":361.97},{"date":"1397/05/18 14:00","price":362.98},{"date":"1397/05/18 16:30","price":362.03},{"date":"1397/05/18 17:00","price":359.02},{"date":"1397/05/18 19:30","price":364.8},{"date":"1397/05/18 20:00","price":367.81},{"date":"1397/05/18 22:30","price":363.82},{"date":"1397/05/18 23:00","price":365.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398