کمترین: 
1211.79
بیشترین: 
1216.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1212.08
زمان: 
5/18 13:30
قیمت اونس طلا امروز 18 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 18 مرداد 1397 , 1212.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 00:00","price":1213.16},{"date":"1397/05/18 00:30","price":1213.67},{"date":"1397/05/18 01:00","price":1213.95},{"date":"1397/05/18 01:30","price":1213.64},{"date":"1397/05/18 02:00","price":1213.76},{"date":"1397/05/18 04:30","price":1213.56},{"date":"1397/05/18 05:00","price":1213.86},{"date":"1397/05/18 05:30","price":1214.28},{"date":"1397/05/18 06:00","price":1214.55},{"date":"1397/05/18 06:30","price":1212.84},{"date":"1397/05/18 07:00","price":1214.26},{"date":"1397/05/18 07:30","price":1215.22},{"date":"1397/05/18 08:00","price":1214.84},{"date":"1397/05/18 08:30","price":1215.12},{"date":"1397/05/18 09:00","price":1215.11},{"date":"1397/05/18 09:30","price":1215.15},{"date":"1397/05/18 10:00","price":1214.12},{"date":"1397/05/18 10:30","price":1214.32},{"date":"1397/05/18 11:00","price":1216.18},{"date":"1397/05/18 11:30","price":1214.12},{"date":"1397/05/18 12:00","price":1213.38},{"date":"1397/05/18 12:30","price":1211.79},{"date":"1397/05/18 13:00","price":1212.20},{"date":"1397/05/18 13:30","price":1212.08}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398