کمترین: 
132
بیشترین: 
152
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
148
زمان: 
5/17 21:20
قیمت روپیه هند امروز 17 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 17 مرداد 1397 , 148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 14:50","price":132},{"date":"1397/05/17 15:00","price":137},{"date":"1397/05/17 15:10","price":136},{"date":"1397/05/17 15:30","price":134},{"date":"1397/05/17 16:10","price":138},{"date":"1397/05/17 16:20","price":140},{"date":"1397/05/17 16:30","price":139},{"date":"1397/05/17 16:50","price":138},{"date":"1397/05/17 17:00","price":139},{"date":"1397/05/17 17:50","price":152},{"date":"1397/05/17 18:00","price":142},{"date":"1397/05/17 18:20","price":144},{"date":"1397/05/17 18:30","price":141},{"date":"1397/05/17 18:50","price":140},{"date":"1397/05/17 19:00","price":147},{"date":"1397/05/17 19:20","price":146},{"date":"1397/05/17 19:50","price":144},{"date":"1397/05/17 20:10","price":148},{"date":"1397/05/17 20:30","price":150},{"date":"1397/05/17 20:50","price":148},{"date":"1397/05/17 21:00","price":149},{"date":"1397/05/17 21:20","price":148}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398